Оригинал (Original)
Автори: Станков, И. С.
Заглавие: ОДИТ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Ключови думи: Информационни системи, фази на ИТ одит, информационна сигурност,

Библиография

  Издание

  XVIII International Scientific Conference “Management and Engineering`20”, стр. стр. 529-539, 2020, България, Созопол, ISSN 1314-6327
  Autors: Stankov, I. S.
  Title: Information Systems Audit
  Keywords: information systems audit, information security, audit phases

  References

   Issue

   XVIII International Scientific Conference “Management and Engineering`20”, pp. 529-539, 2020, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-6327

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.