Autors: Pavlova, Y. P.
Title: The Place of the Woman in Marriage
Keywords: Gender Studies, Marriage, women

References

    Issue

    , 2016, Germany, LAP LAMBERT, ISBN 978-3-659-83004-4

    Вид: книга/глава(и) от книга, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar