Оригинал (Original)
Автори: Гергов, С. Ц.
Заглавие: Роботизирани системи и технологии в индустрията /Второ преработено и допълнено издание
Ключови думи: Роботизирани системи; Роботи; Гъвкави автоматизирани системи

Абстракт: В учебника “Роботизирани системи и технологии в индустрията” се разглеждат основните особености, най-важните показатели, редица конструктивни, технологични, софтуерни, организационно-икономически и други проблеми, отнасящи се до роботизираното индустриално производство. Учебникът е предназначен за студентите от специалности “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” и „Информационни технологии в индустрията“ на Техническия университет – София, но той може да се ползва и от широк кръг специалисти, работещи в областта на автоматизацията и роботизацията на производството.

Библиография

  Издание

  Технически университет - София, том 1, брой 1, стр. стр. 174, 2019, България, София, Издателство на ТУ - София, ISBN 978-619-167-306-3
  Autors: Guergov, S. T.
  Title: Robotic Systems and Technology in Industry
  Keywords: Роботизирани системи; Роботи; Гъвкави автоматизирани системи

  Abstract: В учебника “Роботизирани системи и технологии в индустрията” се разглеждат основните особености, най-важните показатели, редица конструктивни, технологични, софтуерни, организационно-икономически и други проблеми, отнасящи се до роботизираното индустриално производство. Учебникът е предназначен за студентите от специалности “Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето” и „Информационни технологии в индустрията“ на Техническия университет – София, но той може да се ползва и от широк кръг специалисти, работещи в областта на автоматизацията и роботизацията на производството.

  References

   Issue

   TU - Sofia, vol. 1, issue 1, pp. 174, 2019, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN 978-619-167-306-3

   Вид: учебник