Оригинал (Original)
Автори: Tran, V. H., Калоянов, Н. Г., Василев, М. П.
Заглавие: Анализ на възможността за акумулиране на студ при климатизиране на сгради на търговски центрове в южен Виетнам
Ключови думи: акумулиране на студ, климатизиране на сгради, Виетнам

Абстракт: Една от възможните мерки за спестяване на разходи за енергия в сгради е акумулиране на студа, използван в климатични инсталации. Акумулираният студ се произвежда в периода на деня когато цената на електричеството е най-ниска, а се потребява в часове от върховата зона в денонощието, когато цената на електричеството е висока и водоохлаждащите агрегати се изключват. В тази работа се анализира акумулирането на студ, като мярка за спестяване на разходи за енергия в търговски център, намиращ се в град Хошимин – южен Виетнам.

Библиография

  Издание

  XXI-та Научна конференция с международно участие ЕМФ 2016, том 1, стр. стр. 286–293, 2016, България, Созопол, ТУ - София, ISBN ISSN 1314-5371
  Autors: Tran, V. H., Kaloyanov, N. G., Vassilev, M. P.
  Title: Analysis of the cold accumulation in air conditioning in buildings of shopping centers in southern Vietnam
  Keywords: cold accumulation, air conditioning in buildings, Vietnam

  Abstract:

  References

   Issue

   XXI Scientific Conference with International Participation FPEPM 2016, vol. 1, pp. 286–293, 2016, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISBN ISSN 1314-5371

   Цитирания (Citation/s):
   1. Modelling and numerical simulation of the heat transfer and natural ventilation in storage halls - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание