Autors: Mateev, V. M., Marinova, I. Y.
Title: Loss estimation of magnetic gears
Keywords: Efficiency; Finite element model; Magnetic gear; Magnetic losses; Permanent magnets

References

  Issue

  Electrical Engineering, vol. 102, issue 1, pp. 387-399, 2020, Germany, Springer Nature, DOI 10.1007/s00202-019-00882-x

  Copyright Electrical Engineering - Archiv für Elektrotechnik

  Цитирания (Citation/s):
  1. DOI: 10.1016/j.tsep.2020.100552 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
  2. DOI: 10.3390/en13102465 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science
  3. DOI: 10.2528/pierm20040103 - 2020 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

  Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science