Оригинал (Original)
Автори: Минков, Д. А.
Заглавие: Основи на електротехниката
Ключови думи: електрични вериги

Библиография

  Издание

  Авангард Принт, том 1, брой 1, стр. стр. 130, 2021, България, Русе, Авангард Принт, ISBN 978-954-337-425-0
  Autors: Minkov, D. A.
  Title: Basics of Electrical Engineering
  Keywords: electrical circuits

  References

   Issue

   Avangard Print, vol. 1, issue 1, pp. 130, 2021, Bulgaria, Ruse, Avangard Print, ISBN 978-954-337-425-0

   Вид: пленарен доклад в международен форум