Оригинал (Original)
Автори: Димитров, К. П.
Заглавие: Приложение на мехатронни устройства в механизми с автоматично действие в тъкачната техника
Ключови думи: тъкачни машини, основни механизми, мехатронни устройства

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, том година XXIX, стр. стр. 108 - 112, 2021, България, Варна, Национален комитет по теория на механизмите и машините, ISBN ISSN 0861-9727
  Autors: Dimitrov, K. P.
  Title: Application of mechatronic devices in mechanisms with automatic action in weaving technique
  Keywords: weaving machines, basic mechanisms, mechatronic devices

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. Year XXIX, pp. 108 - 112, 2021, Bulgaria, Varna, BulCToMM, ISBN ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание