Оригинал (Original)
Автори: Димитров, Й. С.
Заглавие: Въведение в икономиката на транспорта
Ключови думи: отраслова икономика;транспорт

Абстракт: Предназначен за студенти от Факултета по транспорт на ТУ-София

Библиография

  Издание

  , 2020, България, София, ТУ -София, ISBN ISBN :978-619-167-411-4
  Autors: D, J. S.
  Title: Vavedenie v ikonomikata na transporta
  Keywords: otraslova ikonomika, transport

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, Sofia, TU - Sofia, ISBN ISBN :978-619-167-411-4

   Вид: учебник