Оригинал (Original)
Автори: Червенков, А. Г., Червенкова, Т. В.
Заглавие: Ръководство за курсова работа по Теоретична Електротехника
Ключови думи: теоретична електротехника, курсова работа

Библиография

  Издание

  първо, том 1, стр. стр. 133, 2021, България, София, Технически Университет София, ISBN 978-619-167-435-0

  Издателските права се държат от Технически Университет София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chervenkov, A. G., Chervenkova, T. V.
  Title: Guide for course work in Theoretical Electrical Engineering
  Keywords: : theoretical electrical engineering, course work

  References

   Issue

   first, vol. 1, pp. 133, 2021, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 978-619-167-435-0

   Copyright Технически Университет София

   Full text of the publication

   Вид: ръководство