Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: FMEA ( Анализ на възможността за грешки и тяхното влияние) за оценка на риска и подобрение на SMD монтажа в дискретното електронно производство
Ключови думи: FMEA, SMD

Библиография

  Издание

  Научна конференция с международно участие „ЕЛЕКТРОНИКА 2004”, 2004, България, София, ISBN ISSN 1313-3985
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: FMEA (Analysis of the possibility of errors and their impact) for risk assessment and improvement of SMD installation in discrete electronic production
  Keywords: FMEA, SMD

  References

   Issue

   Elektronics 2004, 2004, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN 1313-3985

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание