Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: АВТОМАТИЧНО МОНТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТИ ЧРЕЗ SMD ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И НАДЕЖДНОСТТА НА ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ
Ключови думи: специални електрически контакти, SMD технология, reflow проц

Библиография

  Издание

  XXVI Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и Метрологично Осигуряване 2016“, 2016, България, Созопол, ISBN ISSN 1313-9126
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: AUTOMATIC INSTALLATION OF SPECIAL ELECTRICAL CONTACTS THROUGH SMD TECHNOLOGY FOR IMPROVING THE QUALITY AND RELIABILITY OF SMOKE DETECTORS
  Keywords: special electrical outlets, SMD technology, reflow process, assembly, automatic

  References

   Issue

   MMO 2016, 2016, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1313-9126

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание