Оригинал (Original)
Автори: Ценев, В. П.
Заглавие: АВТОМАТИЗИРАНО НАРЯЗВАНЕ НА РЕЗБА НА СПЕЦИАЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНТАКТ ЗА ДИМНИ ДЕТЕКТОРИ
Ключови думи: електрически контакт, резба, въртяща се маса, вибробункер, в

Библиография

  Издание

  XХV MНТК „АДП-2016”, 2016, България, Sozopol, ISBN ISSN 1310 -3946
  Autors: Tsenev, V. P.
  Title: AUTOMATED THREAD CUTTING OF SPECIAL ELECTRICAL CONTACT FOR SMOKE DETECTORS
  Keywords: electrical outlet, thread, turntable, vibrating hopper, vibrating feeder

  References

   Issue

   ADP 2016, 2016, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN 1310 -3946

   Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание