Autors: Stoilova, S. D., Kunchev, L. P., Nedelchev, K. I.
Title: Investigation of technical and operational indices for the movement of a road train
Keywords: road trains, graph theory, fuel consumption, relative perfor

Abstract: In this investigation was developed method for controlling the movement of road trains on highway with minimum fuel consumption by optimizing the technical and operational parameters. To model the movement of the road train is applied graph theory. The model has been experimented for the Sofia-Plovdiv roads, as compared two parallel routes - Highway and the second category road. The model can be used to compared alternative routes for optimal management of the movement of vehicles depending on the strategy of the transport company.

References

  1. TGM 18t 4x2 Rigid, MAN Truck & Bus UK Ltd., 2011, (TGM 18t 4x2 Rigid.pdf, www.mantruckandbus.co.uk)
  2. D0836_LKW, MAN Nutzfahrzeuge AG, (D0836_LKW_en.pdf, www.man-engines.com)
  3. Найденов Л., Нейков С., Генов Г.,, 1990, Автомобили, София, Техника
  4. Буклиев К., 1983, Теория и конструкция на автомобила, София, Земиздат
  5. Димитров С. С., 1986, Изследване на автовлаковете за повишаване на ефективността от използването им при движение в автомагистрални пътни условия, Дисертация, <ВИСШ МЕИ „В.И.Ленин” – София>
  6. Качаунов, Т., 2005, Моделиране и оптимизация на транспортните процеси, София, Печатница ВТУ „Тодор Каблешков”
  7. Стоилова С. Д., 2006, Теория на управлението, София, МПИ на ТУ-София

Issue

Machines, Technologies, Materials International Virtual Journal, vol. 1, issue 1, pp. 37-46, 2012, Bulgaria, ISSN 1313-0226

Copyright Международно виртуално научно-техническо списание ”МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ”

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание