Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т., Юруков В., Дживджанов К.
Заглавие: Определяне размерите на критични дефекти на тръбопроводи в “АЕЦ Козлодуй”
Ключови думи: NUCLEAR POWER PLANT, MATERIAL PROPERTIES, TEMPERATURE AND ST

Абстракт: This paper describes an approach for assessment of the size of the critical defects in the pipe-lines of the equipment of KNPP. The subject concerns material properties, temperature and stress fields calculations, as well as fracture mechanics assessment of the welds against plastic collapse and brittle fracture. The current investigation can be used for qualification of non-destructive examinations.

Издания:

1.Международна конференция по дефектоскопия, 2015, България, Созопол, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)
2.Списание "Научни известия на ННТС", 2015, България, София, ISBN ISSN-1310-3946

Издателските права се държат от Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

Пълен текст на публикацията

Autors: Dimova, G. T., Yurukov V., Djivdjanov K.
Title: Аssessment of the size of the critical defects in the pipe-lines in KOZLODUY NPP
Keywords: NUCLEAR POWER PLANT, MATERIAL PROPERTIES, TEMPERATURE AND STRESS FIELDS CALCULATIONS, CRITICAL SIZE OF THE DEFECTS.

Abstract: This paper describes an approach for assessment of the size of the critical defects in the pipe-lines of the equipment of KNPP. The subject concerns material properties, temperature and stress fields calculations, as well as fracture mechanics assessment of the welds against plastic collapse and brittle fracture. The current investigation can be used for qualification of non-destructive examinations.

Issues:

1.Proceeding from NDT days, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISBN ISSN: 2603-4018 (print), 2603-4646 (online)
2.Scientific Proceedings of STUME, 2015, Bulgaria, Sofia, ISBN ISSN-1310-3946

Copyright Национално-научно техническо дружество по дефектоскопия

Full text of the publication

Вид: публикация в национален форум с межд. уч.