Оригинал (Original)
Автори: Димова, Г. Т.
Заглавие: Оценка на дейностите по безразрушителни и разрушаващи методи на контрол за безопасната експлоатация на АЕЦ
Ключови думи: NUCLEAR POWER PLANT, MECHANISM OF DEGRADATION, LONG TERM OPE

Абстракт: This paper describes more significant NDT activities in Nuclear Power Plant, as well their assessment for safety NPP operation. The subject concerns ageing management activities for Long Term Operation (LTO) of the Components of Kozloduy NPP Plc, Units 5 and 6. There has a discussion about assessment of effectiveness of NDT methods from point of view resistance against the proper mechanisms of degradation and assessment of NPP’ s activities scoping safety operation.

Библиография

  Издание

  Международната конференция “Безразрушителен контрол в съвременната индустрия, 2015, България, София, ISSN ISSN 2603

  Издателските права се държат от Клъстер “Безразрушителен контрол в Р България”

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimova, G. T.
  Title: Assessment of non-destructive and destructive methods and activities for safety nuclear power plant operation
  Keywords: NUCLEAR POWER PLANT, MECHANISM OF DEGRADATION, LONG TERM OPERATION.

  Abstract: This paper describes more significant NDT activities in Nuclear Power Plant, as well their assessment for safety NPP operation. The subject concerns ageing management activities for Long Term Operation (LTO) of the Components of Kozloduy NPP Plc, Units 5 and 6. There has a discussion about assessment of effectiveness of NDT methods from point of view resistance against the proper mechanisms of degradation and assessment of NPP’ s activities scoping safety operation.

  References

   Issue

   Cluster NDT, 2015, Bulgaria, Sofia, ISSN ISSN 2603

   Copyright Клъстер “Безразрушителен контрол в Р България”

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум