Оригинал (Original)
Автори: Уйкани, Б. Т., Минковска, Д. В., Стоянова, Л. Й.
Заглавие: Machine Learning And Its Application To Discrete Production Engineering
Ключови думи: Education, Machine Learning, Discrete Engineering

Библиография

  Издание

  ХXIХ Международна Научно-Техническа Конференция Автоматизация На Дискретното Производство, 2020, България, Созопол, ISSN 2682-9584
  Autors: Ujkani, B. U., Minkovska, D. M., Stoyanova, L. S.
  Title: Machine Learning And Its Application To Discrete Production Engineering
  Keywords: Education, Machine Learning, Discrete Engineering

  References

   Issue

   ХXIХ MSC ADP-2020, 2020, Bulgaria, Sozopol, ISSN 2682-9584

   Вид: публикация в международен форум