Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Приблизително оразмеряване на дълбоки заземители
Ключови думи: заземяване, заземители, съпротивление на заземители, дълбоки заземители, оразмеряване на дълбоки заземители

Библиография

  Издание

  , 2007, България, ISSN 2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Approximate sizing of deep earthing conductors
  Keywords: earthing, earthing conductors, earthing resistance, deep earthing conductors, sizing of deep earthing conductors

  References

   Issue

   , 2007, Bulgaria, ISSN 2367-6728

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.