Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Влияние на схемата за измерване съпротивлението на почвата върху точността на изчисляването на заземителни инсталации
Ключови думи: заземяване, заземители, съпротивление на заземители, измерване съпротивлението на заземители, съпротивление на почвата

Библиография

  Издание

  , 2005, България,
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Influence of the soil resistance measurement scheme on the accuracy of the calculation of earthing installations
  Keywords: earthing, earthing conductors, earthing resistance, measuring earthing resistance, measuring soil resistance, measuring schemes

  References

   Issue

   , 2005, Bulgaria,

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.