Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Необходимост от изчакване уплътняването на почвата за проверка на заземители след инсталирането им
Ключови думи: заземяване, заземители, съпротивление на заземители, измерване съпротивлението на заземители, съпротивление на почвата

Библиография

  Издание

  , 2005, България, ISSN 2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Need to wait for soil compaction to check grounding conductors after installation
  Keywords: earthing, earthing conductors, earthing resistance, measuring earthing resistance, soil resistance, measuring soil resistance

  References

   Issue

   , 2005, Bulgaria, ISSN 2367-6728

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.