Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Експериментално изследване на ефективността на йонни заземители
Ключови думи: заземяване, заземители, съпротивление на заземители, измерване съпротивлението на заземители, йонни заземители

Библиография

  Издание

  , 2005, България, ISSN 0324-1521
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Experimental study of the efficiency of ion earthing electrodes
  Keywords: earthing, earthing conductors, earthing resistance, measuring earthing resistance, ion earthing conductors

  References

   Issue

   , 2005, Bulgaria, ISSN 0324-1521

   Вид: статия в списание