Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Физически модел за измерване съпротивлението на заземители
Ключови думи: заземяване, заземители, измерване съпротивление на заземители, естествени заземители, физическо моделиране на заземители

Библиография

  Издание

  , 2004, България, ISSN 2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Physical model for measuring the resistance of grounding conductors
  Keywords: earthing, earthing conductors, measuring earthing resistance, physical modeling of earthing conductors

  References

   Issue

   , 2004, Bulgaria, ISSN 2367-6728

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч.