Оригинал (Original)
Автори: Витков, Н. Е.
Заглавие: Възможности за подобряване на точността при измерване на съпротивлението на заземители
Ключови думи: заземяване, заземители, съпротивление на заземители, измерване съпротивлението на заземители

Библиография

  Издание

  , 2003, България, ISSN 2367-6728
  Autors: Vitkov, N. E.
  Title: Opportunities to improve the accuracy in measuring the resistance of the grounding electrodes
  Keywords: earthing, earthing conductors, earthing resistance, earthing resistance measurement

  References

   Issue

   , 2003, Bulgaria, ISSN 2367-6728

   Вид: пленарен доклад в международен форум