Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М.
Заглавие: Сборник от задачи по аналогова схемотехника
Ключови думи: аналогова електроника, транзистори, операционни усилватели, усилватели, активни филтри, генератори

Абстракт: В сборника са включени решени примери и задачи за анализ и проектиране на аналогови електронни схеми с транзистори, операционни усилватели и специализирани интегрални схеми. Сборникът е предназначен за студентите от специалност „Електроника” в Техническия университет – София, изучаващи дисциплината Аналогова схемотехника.

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 82, 2008, България, София, ИТУС, ISBN 978-964-438-692-4
  Autors: Pandiev, I. M.
  Title: Collection of problems and exercises in analog electronics
  Keywords: analog electronics, amplifiers, active filters, oscillators, programmable circuits, operational amplifiers, CFOA

  Abstract:

  References

   Issue

   , pp. 82, 2008, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia Publishing House, ISBN 978-964-438-692-4

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание, индексирана в Google Scholar