Оригинал (Original)
Автори: Александрова-Пандиева, М. П., Добриков, Г. Х., Видеков, В. Х., Колев, Г. Д., Рускова, И. Н.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по „Материалознание в микроелелктрониката“
Ключови думи: материалознание, микроелектроника

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 67, 2020, България, София, ТУ-София
  Autors: Aleksandrova, M. P., Dobrikov, G. H., Videkov, V. H., Kolev, G. D., Ruskova, I. N.
  Title: Materials science for microelectronics
  Keywords: materials science, microelectronics

  References

   Issue

   , pp. 67, 2020, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia

   Вид: ръководство