Оригинал (Original)
Автори: Романски, Р. П.
Заглавие: Техническа инфорватика (организация и микроархитектура на компютъра)
Ключови думи: организация на компютърните изчисления, машинна аритметика, процесорна микроархитектура, компютърна архитектура, системни аспекти на компютърната организация

Библиография

  Издание

  , стр. стр. 160, 2018, България, София, ИН "КИНГ", ISBN ISBN: 978-954-9518-93-1
  Autors: Romansky, R. P.
  Title: Technical Informatics - organization and microarchitecture of the computer
  Keywords: Computer organization, computer aritmethics, micro-architecture of processor, computer architecture, system aspects

  References

   Issue

   , pp. 160, 2018, Bulgaria, Sofia, KING Publ., ISBN ISBN: 978-954-9518-93-1

   Вид: учебник