Оригинал (Original)
Автори: Павлова, М. Ц.
Заглавие: Използване на предимствата на обектното разпознаване в системи за откриване на огън в горски местности
Ключови думи: Object recognition, OpenCV, Fire recognition, Machine learning

Библиография

  Издание

  ICEST, 2019, Северна Македония, Охрид, ISSN 2603-3267
  Autors: Pavlova, M. T.
  Title: Using object recognition benefits in a system for fire detection in the nature
  Keywords: Object recognition, OpenCV, Fire recognition, Machine learning

  References

   Issue

   ICEST 2019, 2019, Macedonia, Ohrid, ISSN 2603-3267

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание