Оригинал (Original)
Автори: Колев К.И., Максимова Р. Р., Костадинов, А. Н.
Заглавие: LORAWAN базиран краен възел на компютърна система за интернет на храните
Ключови думи: Интернет на храните, компютърни системи, проследяване на хра

Библиография

  Издание

  , 2019, България,
  Autors: Kolev K. I., Maksimova R.R., Kostadinov, A. N.
  Title: LORAWAN based end node on computer system for the Internet of food
  Keywords: Internet of food, LoRa, LoRaWAN, computer systems, food traceability

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум