Оригинал (Original)
Автори: Зафиров, Д. И.
Заглавие: МАНЕВРИ НА САМОЛЕТИ СЪС СЪЧЛЕНЕНО КРИЛО
Ключови думи: съчленено крило, маневреност, балансировъчна схема, витло в дюза

Абстракт: Самолетите с балансировъчна схема съчленено крило притежават редица предимства пред останалите. Най-големи се очертават предимствата им при извършването на маневри. В доклада се прави анализ на възможните маневри, които мога да се извършват с такива самолети и приложението им при изпълнение на различни мисии.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 78-81, 2009, България, Созопол
  Autors: ZAFIROV, D. I.
  Title: JOINED WING AIRCRAFT MANEUVERS
  Keywords: joined wing, maneuverability, agility, controllability, ducted fan

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 78-81, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум