Оригинал (Original)
Автори: Тодоров, М. Д.
Заглавие: МОДАЛЕН АНАЛИЗ НА ЛОПАТА НА ХЕЛИКОПТЕР
Ключови думи: модален анализ, лопата на хеликоптер, хеликоптер

Абстракт: В работата е представен модален анализ на лопата на хеликоптер. Лопатата се състои от стоманен накрайник и алуминиев лонжерон с аеродинамичен профил NACA 0012. Лопатата е моделирана по метода на крайните елементи с програмния пакет ANSYS. Намерени са първите осем собствени честоти и форми на лопатата.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 69-72, 2009, Албания, Созопол
  Autors: TODOROV, M. D.
  Title: MODAL ANALYSIS OF A HELICOPTER BLADE
  Keywords: modal analysis , helicopter blade, helicopter

  Abstract: A modal analysis of a helicopter blade is presented in this article. The helicopter blade consists of a steel tip and an aluminum longeron with an airfoil NACA 0012. The blade is modeled by FEM method with ANSYS. The first eight natural frequencies and modes are shown in the article.

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 69-72, 2009, Albania, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум