Оригинал (Original)
Автори: Червенкова, Т. В., Червенков, А. Г.
Заглавие: Ръководство за курсова работа по Теоретична Електротехника с MATLAB
Ключови думи: теоретична електротехника, курсова работа, MATLAB

Библиография

  Издание

  ТУ София, стр. стр. 143, 2005, България, София, Технически Университет София, ISBN 954-438-537-1, 978-954-438-537-8

  Издателските права се държат от Технически Университет София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Chervenkova, T. V., Chervenkov, A. G.
  Title: Guide for course work in Theoretical Electrical Engineering with MATLAB
  Keywords: theoretical electrical engineering, course work, MATLAB

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, pp. 143, 2005, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN 954-438-537-1, 978-954-438-537-8

   Copyright Технически Университет София

   Full text of the publication

   Вид: ръководство