Оригинал (Original)
Автори: Петров,Н., Бойчев,Б., Петров, М. М.
Заглавие: ПРЕДЕЛНА НАДЕЖДНОСТНА ОЦЕНКА НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ ОТ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
Ключови думи: пределна надеждностна оценка; параметър на потока от откази

Абстракт: В настоящия доклад авторите предлагат един метод за оценка на параметъра на потока от откази на сложна техническа система (СТС) от летателен апарат (ЛА), по информация за надеждността на комплектуващите функционални елементи. Той е подходящ за пределни оценки на изследваната надеждност. В този аспект на разсъждения, следва и актуалността на въпросния доклад, както и неговата връзка с проблема за дефиниране на опасно и безопасно състояние на ЛА, нашумял поради зачестилите авиационни катастрофи в световното въздухоплаване през 2009 г. [4, 5].

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2009", стр. стр. 58-60, 2009, България, Созопол
  Autors: PETROV,N., BOYCHEV,B., PETROV, M. M.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2009", pp. 58-60, 2009, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум