Оригинал (Original)
Автори: Цанова-Донева, А. И., Захариев, А. С., Рускова, К. Г., Минков, И. П.
Заглавие: Ръководство за лабораторни упражнения по химия 2 част
Ключови думи: корозия, термодинамика, електрохимия

Библиография

  Издание

  Технически университет -София, стр. стр. 42-55, 2017, България, София, Технически университет -София, ISBN ISBN 978-619-167-277-6
  Autors: Tzanova, A. I., Zahariev, A. S., Ruskova, K. G., Minkov, I. P.
  Title: Chemistry laboratory manual - part 2
  Keywords: thermodynamics, electrochemistry, corrosion

  References

   Issue

   Technical University of Sofia, pp. 42-55, 2017, Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria, Technical University of Sofia, ISBN ISBN 978-619-167-277-6

   Вид: ръководство, публикация в реферирано издание