Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: Числени проблеми при анализа и синтеза на робастни системи за управление с MATLAB и SLICOT
Ключови думи: Robust Control Analysis and Synthesis

Библиография

  Издание

  , 2019, България,
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: Numerical Problems in Robust Control Analysis and Synthesis with MATLAB and SLICOT
  Keywords: Robust Control Analysis and Synthesis

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria,

   Вид: монография/части от монография