Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г., Л. Аврамов.
Заглавие: Нов апарат за оптична биопсия
Ключови думи: оптична биопсия

Библиография

  Издание

  , 2020, България, DOI 10.47978/TUS.2020.70.03
  Autors: Markovski, A. G., Л. Аврамов.
  Title: New apparatus for optical biopsy
  Keywords: optical biopsy

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria, DOI 10.47978/TUS.2020.70.03

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.