Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г., G. Velev.
Заглавие: Система за безразрушителен контрол на метални изделия
Ключови думи: безразрушителен контрол

Библиография

  Издание

  , 2010, България,
  Autors: Markovski, A. G., G. Velev.
  Title: System for Nondestructive Control of Metal Materials
  Keywords: Nondestructive Control

  References

   Issue

   , 2010, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.