Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: Робастно управление на сервосистема с MATLAB и SLICOT
Ключови думи: Robust control of servosystem

Библиография

  Издание

  , 2019, България, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: Robust control of servosystem using MATLAB and SLICOT
  Keywords: Robust control of servosystem

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: статия в списание