Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: Оптимизационни процедури в MATLAB за настройка на регулатори
Ключови думи: MATLAB

Библиография

  Издание

  , 2012, България, ISBN ISSN 1311-0829
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: Optimization procedures in MATLAB for adjustment of regulators
  Keywords: MATLAB

  References

   Issue

   , 2012, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-0829

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.