Оригинал (Original)
Автори: Марковски, А. Г.
Заглавие: Софтуер за синтез на H∞ оптимален регулатор
Ключови думи: H∞

Библиография

  Издание

  , 2003, България,
  Autors: Markovski, A. G.
  Title: Software for H∞ optimal regulator synthesis
  Keywords: H∞ optimal

  References

   Issue

   , 2003, Bulgaria,

   Вид: постер/презентация в национален форум