Оригинал (Original)
Автори: Пенчев, С. И., Марчев,А.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЕРОДИНАМИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИЛО СЪС СКОСЕНИ КРАИЩА
Ключови думи: изчислителна аеродинамика, крило, аеродинамично качество

Абстракт: Представени са резултатите от сравнително изследване на аеродинамичните характеристики на три равнинни крила с различна форма в план на краищата. За целта са използвани методите на изчислителната аеродинамика (CFD). Направен е анализ на получените резултати за интегралните и разпределените аеродинамични характеристики.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 317-320, 2010, България, Созопол
  Autors: PENCHEV, S. I., MARCHEV,A.
  Title: STUDY OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF RAKED WINGTIPS
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 317-320, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум