Оригинал (Original)
Автори: Маджарски, Е. М., Младенов,Г., Дамянов,И., Стоянов,Д.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПОТОЦИ НА КРЪГОВОТО ДВИЖЕНИЕ НА РУСКИ ПАМЕТНИК В ГРАД СОФИЯ
Ключови думи: транспортни потоци, време за чакане на кръстовище, оптимизиране на времето на светофарен цикъл

Абстракт: Основна тема засегната в доклада: изучаване на транспортните потоци по източник и цел на кръговото движение на Руски паметник в град София.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 309-312, 2010, България, Созопол
  Autors: MADJARSKI, E. M., MLADENOV,G., DAMYANOV,I., STOYANOV,D.
  Title: STUDY AND ANALYSIS OF TRAFFIC FLOWS IN ROUNDABOUT OF THE RUSKI PAMETNIK IN SOFIA
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 309-312, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум