Оригинал (Original)
Автори: Мартинов, С. В.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩТА НА ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ
Ключови думи: Контейнерен терминал, Площ, Контейнерен блок влак

Абстракт: Методиката позволява да бъде определена площта на отделните елементи, изграждащи гаровите контейнерни терминали при отчитане на особеностите произлизащи от различните технологии, използвани за обработване на голямотонажните контейнери в терминалите. Методиката е подходяща при изследване на многообразието от варианти, свързани с разполагане на контейнерите върху складовата зона и обработването им, както и организацията на движение на транспортните средства в зоната на гаровия контейнерен терминал.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 305-308, 2010, България, Созопол
  Autors: MARTINOV, S. V.
  Title: METHODOLOGY FOR DETERMINING THE AREA OF CONTAINER TERMINAL
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 305-308, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум