Оригинал (Original)
Автори: Мартинов, С. В.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕСТОЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В ГАРОВ КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ С ОТЧИТАНЕ НА СЛУЧАЙНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРОЦЕСИТЕ
Ключови думи: Контейнерен терминал, Система за масово обслужване, Контейнерен блок влак

Абстракт: Методиката позволява да се определи престоя на транспортните средства в гаров контейнерен терминал, който се представя като система за масово обслужване. Технологичните процеси в терминала се разглеждат при групово обслужване на контейнерните блок влакове и индивидуално обслужване на автомобилите-контейнеровози от надеждни обслужващи устройства с еднаква производителност.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 301-304, 2010, България, Созопол
  Autors: MARTINOV, S. V.
  Title: METHODOLOGY FOR DETERMINING THE DOWNTIME OF VEHICLES IN CONTAINER TERMINAL CONSIDERING THE RANDOM NATURE OF PROCESSES
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 301-304, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум