Оригинал (Original)
Автори: Андреева, Р. А.
Заглавие: Компютърно моделиране на капацитивни разряди
Ключови думи: капацитивни разряди, моделиране, паралелна обработка на инфо

Библиография

  Издание

  , 2020, България,
  Autors: Pavlova, R. A.
  Title: Computer modelling of capacitive discharges
  Keywords: capacitive discharges, modelling, parallel processing

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria,

   Вид: автореферат