Оригинал (Original)
Автори: Стоилова, С. Д., Цонева,М.
Заглавие: МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТОВАРНИТЕ ВЛАКОВЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА
Ключови думи: закон за разпределение, товарни влакове, експлоатационни разходи

Абстракт: В изследването е разработена методика за усъвършенстване на организацията на директните товарни влакове в железопътен полигон чрез оптимизиране на брутната маса на влака и избор на подходящ тип локомотив. Оптимизационен критерий е минимумът на експлоатационните разходи за реализиране на движението. Методиката е експериментирана за железопътен полигон Подуене Разпределителна – Мездра – Видин (Лом).

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 284-287, 2010, България, Созопол
  Autors: STOILOVA, S. D., TSONEVA,M.
  Title: METHODOLOGY FOR RESEARCH OF FREIGHT TRAINS ON THE RAILWAY NETWORK
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 284-287, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум