Оригинал (Original)
Автори: Николов,В.
Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАГОННИ ХОДОВИ ЧАСТИ И СПИРАЧНИ СИСТЕМИ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Ключови думи: железопътен транспорт, безопасност, вагони, ходови части, спирачни системи, талиги, шум

Абстракт: Ходовата част и спирачните системи на повечето товарни железопътни вагони в експлоатация са построени с твърде остарял дизайн. Новите конструкции ПЖПС трябва да имат съществено подобрено изпълнение, за да задоволяват изискванията на всички заинтересувани страни, свързани с железопътния транспорт. В този смисъл подобрено изпълнение означава намалено време за проверки и за спирачни манипулации в разпределителните гари, по-малка маса, по-ниски емисии на шум и по-малко замърсяване на околната среда. Всичко това може да се постигне чрез нов дизайн на талиговите ходови части при ниски допълнителни първоначални разходи и по-ниски разходи за целия период на експлоатация.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 265-268, 2010, България, Созопол
  Autors: NIKOLOV,V.
  Title: DEVELOPMENT OF NEW CONSTRUCTIVE SOLUTIONS FOR FREIGHT CAR’S RUNNING GEAR AND BRAKE SYSTEM TO IMPROVE THE SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 265-268, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум