Оригинал (Original)
Автори: Кръстев, О. М., Василев, Б. И.
Заглавие: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА СИСТЕМА EGNOS В ЖЕЛЕЗАПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
Ключови думи: спътникови навигационни системи, EGNOS, железопътен транспорт, точност, интегритет, достъпност, непрекъснатост

Абстракт: Спътниковите навигационни системи получиха огромно приложение във всички видове транспорт - сухопътен, морски, въздушен и железопътен. В близките няколко години се очаква Европа да бъде обслужвана от три спътникови навигационни системи GPS, Galileo и ГЛОНАСС. Това определя и интереса към този тип навигация. В доклада се разглеждат възможностите за приложение на спътниковите навигационни системи в железопътния транспорт.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 252-256, 2010, България, Созопол
  Autors: KRASTEV, O. M., VASILEV, B. I.
  Title: APPLICATION OF NAVIGATION EQUIPMENT EGNOSS IN RAILWAY TRANSPORT
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 252-256, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум