Оригинал (Original)
Автори: Дамянов, Б. А., Гетов,Ге., Иванов,П., Гетов,Га.
Заглавие: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИ ПЪТНИ ИЗПИТАНИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО С ГОРИВО Е10
Ключови думи: етанол, пътни изпитвания

Абстракт: В статията са представени резултатите от проведени пътни изпитания на лек автомобил след изминати 2750 km при работа с гориво Е10. Изпитанията са проведени в реални условия в периода 15.05.2010 г. до 30.08.2010 г.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 226-229, 2010, България, Созопол
  Autors: DAMIANOV, B. A., GETOV,Ge., IVANOV,P., GETOV,Ga.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 226-229, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум