Оригинал (Original)
Автори: Андонов,А., Михова,М., Димкин,П.
Заглавие: АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСТНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНА ЛОКОМОТИВНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
Ключови думи: кодови комбинации, вероятност на прехода, отношение сигнал/шум

Абстракт: В рамките на хармонизация на европейския пазар е взето решение, че фирмите могат да предлагат и продават своите продукти в рамките на Европейския съюз без ограничения и конкуренция от страна на националните правителства. За успешното изпълнение на тази задача е необходимо да бъдат изработени единни директиви и правила във вид на стандарти или норми, установяващи определени гранични условия. Въвеждането на свободна конкуренция в сферата на осигуряването на безопасността на влаковото движение изисква приемането на общи и унифицирани технически стандарти за безопасността. Резултат от стандартизацията трябва да бъде създаването на условия, при който устройство, допуснато в експлоатация в една от страните на ЕС, може да бъде без допълнителни проверки изправно в друга страна от ЕС.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 212-214, 2010, България, Созопол
  Autors: ANDONOV,A., MIHOVA,M., DIMKIN,P.
  Title: Safety Analysis of ALS system
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 212-214, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум