Оригинал (Original)
Автори: Славов.В., Читаков, С. Б., Ангелов,И., Славова,И.
Заглавие: ВИБРОАКУСТИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ГУМЕНО-МЕТАЛНА КОЛООС И НА МЕТАЛЕН БАНДАЖ
Ключови думи: виброакустика, метод на крайните елементи, колооси

Абстракт: В тази работа се моделират и изследват звуковите трептения на гумено-метална колоос и на метален бандаж с използване на матрични методи и крайни елементи. Получени са резултати на конкретно дефектирали гумено-метална колоос и метален бандаж.

Библиография

  Издание

  НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ по авиационна, автомобилна и железопътна техника и технологии,"БулТранс-2010", стр. стр. 201-204, 2010, България, Созопол
  Autors: SLAVOV,V., TCHITAKOV, S. B., ANGELOV,I., SLAVOVA,I.
  Title:
  Keywords:

  Abstract:

  References

   Issue

   SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE in aviation, automotive and railway equipment and technologies "BulTrans-2010", pp. 201-204, 2010, Bulgaria, Sozopol

   Вид: публикация в национален форум