Оригинал (Original)
Автори: Дочев, И. Н.
Заглавие: Измервания в комуникациите
Ключови думи: Измервания в комуникациите

Библиография

  Издание

  , 2019, България, София, ТУ-София, ISBN 978-619-167-389-6
  Autors: Dochev, I. N.
  Title: Measurements in communications
  Keywords: Measurements in communications

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISBN 978-619-167-389-6

   Вид: учебник